Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, feb, 19 2019
Senaste Nytt

21 miljoner till forskning om barriärmaterial

Publicerad av
Simon Matthis - 02 jul 2018

KK-stiftelsen beviljar medel till forskningsprojektet Multi-Barr, Multilager-barriärbestrykningar för fiberbaserade förpackningsmaterial, på Karlstads universitet. Forskningen sker i samproduktion med näringslivet; Iggesunds/Holmen, Cellcomb AB, UMV Coating Systems, OMYA och BillerudKorsnäs, som går in med hälften i form av egen kompetens och resurser.

- Vi är synnerligen glada över denna satsning som gör att vi tillsammans kan behålla och utveckla vår position inom ytbehandlingsprocesser och förnybara material för funktionella beläggningar av cellulosafiberbaserade material, säger Magnus Lestelius, professor i kemiteknik och projektledare, i ett pressmeddelande.

– Vi ska lösa den problematik som leder till att defekter i bestrykningsskikt uppkommer under tillverkning, vilket har varit en begränsning för användning av disperionsbestrykningar och förnybara material. Multilagerkoncept ingår i vår taktik.

- Vi kommer även in på produkttillämpningar såsom barriärbestrykningens masstransportegenskaper och även aktiva förpackningar/bakterietillväxthämmande tillsatser Här är det viktigt att tänka på hela system och att använda komponenter som inte ger negativa effekter i miljön. Vi får också en skjuts i form av förstärkningar genom möjlighet till nyrekrytering av både forskare och forskarstuderande. I det senare så kommer vi att tillsammans med Tillämpad matematik och professor Muntean titta närmare modellering av gastransport genom barriärer. Något som är mycket viktigt för livsmedelshantering och förstås för de företag som tillverkar material och förpackningar för detta, säger Magnus Lestelius.