Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt

Skogsindustrierna: ”Realisera godsstrategin omedelbart!”

Foto: Skogsindustrierna
Foto: Skogsindustrierna
Publicerad av
Simon Matthis - 03 jul 2018

Regeringen har presenterat Sveriges första sammanhållna strategi för godstransporter. ”Äntligen är den här! Den är bra och bör applåderas av alla partier.”, kommenterar Karolina Boholm på Skogsindustrierna.

 

Transporter fyller en viktig samhällsfunktion och är en förutsättning för handel och ekonomi. Samtidigt orsakar transporter en rad samhällsekonomiska kostnader till följd av utsläpp och buller. Därför är godstransportstrategin som regeringen publicerade 28 juni ett mycket viktigt dokument, anser Skogsindustrierna.

 

– Äntligen har godstransportstrategin blivit verklighet och äntligen visar regeringen tydligt sambandet mellan transporter och en konkurrenskraftig industri i hela Sverige, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

 

Regeringen lyhörd för givna förslag Boholm konstaterar att i princip alla Skogsindustriernas önskemål inom transportområdet har hörsammats av regeringen. I arbetet med godstransportstrategin har Skogsindustrierna samverkat med Industrirådet, som är ett forum för alla organisationer inom industrin inklusive fackförbunden. Flera av Industrirådets förlag på åtgärder är nu med i regeringens fortsatta arbete.

 

– I strategin lyfts vikten av fortsatt samverkan under dess genomförande, så Industrirådet kommer ha en fortsatt tydlig roll att spela. Det är en konkurrensfördel för svensk industri att samverkan sker mellan arbetsmarknadens parter för att skapa långsiktigt effektiva och hållbara transporter, säger Karolina Boholm.

 

Som en del i denna samverkan har regeringen hörsammat Skogsindustriernas önskemål om att inrätta ett Nationellt godstransportråd. Stora delar av strategin är sådant som inte heller skiljer sig partipolitiskt, varför Skogsindustrierna förutsätter att även kommande regeringskonstellationer arbetar vidare i strategins riktning.

 

– Strategin är tänkt att utgöra en plattform för fortsatt arbete för att utveckla godstransporterna och det hoppas jag gäller oberoende av vilken regering som för tillfället styr Sverige, säger Karolina Boholm.

Annons