Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, feb, 19 2019
Senaste Nytt

10 000 år gammal tall i fokus på utställning

Träden ska vara berättarröst i den utställning som Skogsmuseet fått bidrag till av Riksantikvarieämbetet. Den flera tusen år gamla Lyckseletallen kommer att spela en huvudroll. Foto: Rolf Zale, Umeå universitet.
Träden ska vara berättarröst i den utställning som Skogsmuseet fått bidrag till av Riksantikvarieämbetet. Den flera tusen år gamla Lyckseletallen kommer att spela en huvudroll. Foto: Rolf Zale, Umeå universitet.
Publicerad av
Simon Matthis - 28 jun 2018

Skogsmuseet i Lycksele har av Riksantikvarieämbetet beviljats projektstöd till utställningen Träden talar - om oss. Museet tilldelas 250 000 kronor av de 8 miljoner som innan midsommar fördelades till arbetslivsmuseer i landet.

Utställningen ska berätta om människors användning av skog från förr till nu.

-Vi vill ta fram en utställning som handlar om träd och vad de kan berätta om framför allt människor som levt i Norrland sedan den senaste istiden. Utgångspunkten är den nästan 10 000-åriga tall som grävts upp i Lycksele, och som hållits intakt, berättar Björn Åström, VD på Skogsmuseet, och lägger till:

- Den gamla tallen är unik och kan fungera som huvudperson i en större berättelse, som kan locka gäster, turister, skolor och studenter.

Utställningen ska genom exempel på olika träd ge upplevelser av samband mellan människa och natur och leverera kunskap om hur vi använt skogen. Lavstubbar, barktäkter, stämpelbläckor, dimnesionsstubbar, vårdträd, gårdsträd, sorgträd, läketräd och mjölkträd kan till exempel komma att dyka upp. Samtidigt ska museet samla in berättelser och bilder kring trädens betydelse för människor i modern tid - i Sverige eller länder som nysvenskar tidigare levt i.

Förutom det övergripande syftet, att stärka skogens position som en del av kulturarvet, ska projektet ge möjligheter att dela upplevelser av träd och skog över kulturgränser, för att skapa gemenskap och förståelse för varandra.

- Det kommer att bli en skog av spännande träd i utställningen! Kanske finns också utrymme att berätta om de försvunna träden, vad hände med dem? Jo, de blev ved som brunnit upp, tjära och kol som sålts, timmer till hus som rasat, säger en glad Björn Åström.

 

Arbetet med utställningen påbörjas under hösten 2018 och avslutas med invigning sommaren 2020.

 

Skogsmuseet i Lycksele är ett kulturhistoriskt museum som visar skogsarbetets och teknikens utveckling - från yxa, såg och motorsåg till stora skotare och skördare.