Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt

BillerudKorsnäs reserverar 450 miljoner kronor i andra kvartalet 2018

Foto: BillerudKorsnäs
Foto: BillerudKorsnäs
Publicerad av
Simon Matthis - 16 jul 2018

BillerudKorsnäs har inom ramen för det nylanserade koncernprogrammet för förbättrad produktionseffektivitet beslutat att genomföra åtgärder i syfte att stärka effektiviteten och arbetsmiljön vid ett flertal av koncernens bruk. Totalt görs en reservering om cirka MSEK 450, varav cirka MSEK 200 har kassaflödespåverkan under en treårsperiod. Reserveringen påverkar resultatet negativt i andra kvartalet 2018.

Åtgärderna för att stärka arbetsmiljön kommer att vidtas under ordinarie underhållstopp med start efter sommaren och pågå över två till tre underhållscykler beroende på insats. Åtgärderna kommer bland annat bestå av rivning av gamla byggnader och saneringsarbete.

Som ett sista steg i konsolideringen av Billerud och Korsnäs har också beslutats att införa enhetliga redovisningsprinciper avseende reservdelar och förnödenheter vid bruken, vilket leder till nedskrivningar i andra kvartalet.

Annons