Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt

Ahlstrom-Munksjö förvärvar den amerikanska specialpapperstillverkaren Expera

Foto: Ahlstrom-Munksjö
Foto: Ahlstrom-Munksjö
Publicerad av
Simon Matthis - 24 jul 2018

Ahlstrom-Munksjö har den 23 juli 2018 avtalat med Specialty Papers Holding, L.P. om att förvärva Expera Specialty Solutions (Expera), en i USA baserad specialpapperstillverkare, i syfte att expandera sin närvaro i Nordamerika och för att vidare förstärka sitt utbud av avancerade specialtillverkade fiberbaserade material. Förvärvet kommer nästan att tredubbla Ahlstrom-Munksjös nettoomsättning i USA och erbjuder en plattform för tillväxt. Tillsammans genererade Ahlstrom-Munksjö och Expera, i kombination med det i april meddelade förvärvet av Caieiras, en årlig illustrativ sammanslagen nettoomsättning på EUR 2 921 miljoner under 2017. Ahlstrom-Munksjö har säkrat fullständig finansiering för transaktionen.

Förvärvet stöder Ahlstrom-Munksjös ambition att stärka sin position på utvalda exklusiva och mervärdesproducerande områden av den globala marknaden för fiberbaserade material, vilket erbjuder positiva tillväxtutsikter.

Annons