Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt

SCA-chef: ”Massamarknaden fortsätter att vara mycket stark

Foto: Juliana Yondt
Foto: Juliana Yondt
Publicerad av
Simon Matthis - 25 jul 2018

SCA har nyligen publicerat sin halvårsrapport. Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 9 070 MSEK. Tillväxten var främst relaterad till högre priser, vilket motverkades något av lägre massavolymer.

SCA:s vd Ulf Larsson kommenterar bokslutet i ett pressmeddelande:

– Marknadsläget var fortsatt starkt under det andra kvartalet med god efterfrågan inom alla SCAs produktområden. Den utbyggda massafabriken i Östrand togs i drift i juni efter ett planerat ombyggnadsstopp för att slutföra den sista etappen i den sekventiella uppstarten. Skog, Trä och Papper visade ett förbättrat resultat både jämfört med föregående kvartal och jämfört med samma kvartal i fjol, medan Massa redovisade ett negativt resultat för kvartalet på grund av det planerade stoppet.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil. Leveranserna till Östrands massafabrik minskade under kvartalet på grund av det planerade ombyggnadsstoppet inför starten av den utbyggda fabriken. Priserna på timmer och massaved steg något.

Den positiva marknadsutvecklingen inom segment Trä fortsatte under andra kvartalet och ytterligare prishöjningar genomfördes. Lagren är generellt låga i alla marknader.

Massamarknaden fortsätter att vara mycket stark med hög efterfrågan på alla marknader. Priset på massa har ökat ytterligare under kvartalet.

Marknaden för kraftliner är fortsatt stark, med en växande efterfrågan och knapp tillgång. Förutom en positiv ekonomisk utveckling i Europa så driver den växande e-handeln upp efterfrågan på transportförpackningar.

För tryckpapper har kapacitetsneddragningar bland pappersproducenter lett till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan i en strukturellt nedgående marknad. Efterfrågesituationen har förbättrats för obestrukna papper, men även för bestrukna papper har marknaden blivit något starkare. Marknads- och produktmix har successivt förbättrats under första halvåret.

Annons