Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt

Ahlstrom-Munksjö och Metsä Fibre tar initiativ till global säkerhetsutmärkelse

Foto: Ahlstrom-Munksjö
Foto: Ahlstrom-Munksjö
Publicerad av
Simon Matthis - 30 jul 2018

Ahlstrom-Munksjö och Metsä Fibre, som ingår i Metsä Group, sponsrar tillsammans en ny kategori inom RISI PPI Awards. Utmärkelsen Safety Leadership Award kommer att delas ut första gången i mars 2019.

PPI Awards är den enda globala utmärkelsen helt ägnad resultat uppnådda av bolag, produktionsanläggningar och enskilda medarbetare inom massa- och pappersindustrin. Metsä Fibre och Ahlstrom-Munksjö vill via utmärkelsen främja säkerhetsarbetet inom massa- och pappersindustrin. Säkerhet är en viktig del av att bygga varumärket som arbetsgivare, främja välmående på arbetet och bidrar också till konkurrensfördelar.  Det är viktigt att utveckla säkerhetsarbetet via ständig utveckling och att dela med sig av de bästa arbetsmetoderna, anser Ahlstrom-Munksjö.

”Vi inledde ett samarbete med Ahlstrom-Munksjö gällande säkerhet för några år sedan. Samarbetet strävar till att vi lära oss av varandra och dela med oss av de bästa metoderna. Vi vill också uppmuntra våra anläggningar samt industrier att förbättra säkerhetsarbetet och att ha ett kontinuerligt engagemang. Det är huvudskälet till att vi ville inrätta kategorin för en säkerhetsutmärkelse. Vi anser att Ahlstrom-Munksjö och RISI är bästa tänkbara samarbetspartner i den här satsningen, säger Camilla Wikström, SVP, Production, Metsä Fibre, i ett pressmeddelande.

Målet med säkerhetsutmärkelsen är att uppmärksamma en massa- eller pappersproduktionsanläggning för deras konsekventa arbete och berömvärda engagemang i säkerhet på arbetsplatsen, långsiktiga prestationer och att uppmuntra till en ständiga förbättring av säkerheten.

Annons