Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Natriumahydroxidutsläpp i Byälven från Nordic Paper Säffle

Foto: Nordic Paper
Foto: Nordic Paper
Publicerad av
Simon Matthis - 14 aug 2018

Nordic Papers bruk i Säffle har under fyra veckor haft semesterstopp. Igår startades fabriken åter upp. I samband med rengöring används bland annat en lösning av natriumhydroxid.

Vid rengöringsarbete under helgen har en ventil fastnat i ett öppet läge vilket inneburit att natriumhydroxid följt med avloppsvatten till Nordic Papers reningsdammar. Från reningsdammarna har därefter ett mindre flöde, 100-600 l/min, gått ut i Byälven i Säffle där ett förhöjt pH-värde registrerades under lördag kväll.

-    Åtgärder sattes in direkt när vi gjorde upptäckten dels genom att stänga aktuell ventil och därefter pH-justera reningsdammarna. Det var i samband med genomgång och utcheckning inför dagens uppstart som det hela upptäcktes, säger Marie Stenquist, kommunikationsdirektör, i ett pressmeddelande.

Nordic Paper har sedan upptäckten kontinuerligt följt pH-värdet. Vid senaste mätningen under måndagen såg värdena bra ut med undantag av två mätplatser belägna vid Krokstad samt Låka, skriver företaget.

”Vi har heller inte sett någon påverkan på fisklivet. Recipienten är väldigt stor, så vår bedömning idag att det här inte ska få någon större påverkan. Vi beklagar självklart det inträffade”, står vidare i pressmeddelandet.

Annons

Annons