Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Fortsatt ökning av anmäld avverkningsareal under juni och juli

Publicerad av
Simon Matthis - 21 aug 2018

Intresset för att avverka skog fortsätter att öka. Den totala areal som anmäldes för avverkning ökade både under juni och juli jämfört med samma period förra året, visar Skogsstyrelsens statistik. Det är de kraftigaste ökningarna under sommarmånaderna sedan 2011–2012.

Den anmälda avverkningsarealen ökade med 14 procent under juni och fyra procent under juli, jämfört med samma månader förra året.  När statistiken delas upp kvartalsvis under året visar den en ökning på 34 procent under andra kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet 2018. Jämförs andra kvartalet 2018 jämfört med samma period 2017, ökade den anmälda avverkningsarealen med sju procent.

Ökningen under juni på 14 procent motsvarar en total areal på 30 136 hektar. Det är den största ökningen under juni månad sedan 2012.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 16 av 21 län. Störst var ökningen i Västmanland med 50 procent, Stockholm med 44 procent och Västernorrland med 39 procent. Största minskade anmäld avverkningsareal återfinns i Södermanland med -34 procent, Skåne med -27 procent och Örebro med -14 procent. Sett till landsdelar ökade den anmälda avverkningsarealen i alla landsdelar.

Under juli månad var ökningen mindre totalt sett jämfört med samma månad. Ökningen stannade på fyra procent till totalt 20 541 hektar. Det är den största ökningen under juli månad sedan 2011.

 

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen under juli i 11 av 21 län. Största ökning redovisas i Uppsala med 86 procent och i Östergötlands med 52 procent. Största minskningen finns i Västmanland med -48 procent och i Skåne med -44 procent. Sett till landsdelar ökade den anmälda avverkningsarealen i Norra Norrland med åtta procent och i Svealand med 22 procent medan det minskade i Södra Norrland med två procent och med åtta procent i Götaland.

 

Under första sju månader 2018 jämfört med 2017 har det anmälts fem procent större areal.

 

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Annons

Annons