Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Stark halvårsrapport från Moelven

Publicerad av
Simon Matthis - 29 aug 2018

Stor efterfrågan på hållbara byggmaterial gör att Moelven levererar ett av sina bästa halvårsresultat.

Moelven Industrier ASA levererade ett resultat på 308,9 miljoner NOK under det första halvåret 2018. Det är en ökning med 51,4 miljoner NOK jämfört med första halvåret i fjol. Omsättningen under 2018 uppgick till 5 773,4 miljoner NOK (5 618,9 NOK under 2017). 

Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA, kan se tillbaka på ett av de bättre halvårsresultaten i Moelvens historia. 

– Den internationella efterfrågan på industriträ håller i sig och Timber-divisionen bidrar starkt till Moelven-koncernens positiva siffror. Vi har också haft en normal högsäsong för byggvaruhandeln i Norge och Sverige, även om det verkar som om byggsäsongen kom igång lite senare än normalt. För divisionen Byggsystemer, som omfattar limträ, byggmoduler och systeminredningar, har halvåret totalt sett varit något svagare än fjolåret, men det är glädjande att se att siffrorna för andra kvartalet är bättre än de var 2017, säger Kristiansen.

Annons

Annons