Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Startskottet har gått – nu ska lignin och SMF mötas

Foto: Paper Province
Foto: Paper Province
Publicerad av
Simon Matthis - 06 sep 2018

I går höll Paper Province en kickoff för ”Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity” – LignoCity 2.0. Ett treårigt projekt för att med lignin främja miljön och utveckla små och medelstora företag.

Lignin är det ”klister” som håller ihop trädet och ger det styrka – en förhållandevis outnyttjad råvara som kan separeras ur processerna på pappersbruk. Lignin kan till exempel omvandlas till miljövänliga bränslen, bioplaster och till kolfiber som man kan göra till exempel bilar, flygplan och batterier av

Med LignoCity 2.0 vill Paper Province utveckla nya arbetssätt kring lignin och hitta modeller för hur man går från idé till företagsetablering.

– Projektet ska stötta utvecklingen av idéer i riktning mot kommersialisering, hela vägen från idé till produkt, säger Paul Nemes, vice vd, Paper Province.

Ambitionen är att göra det lättare att ta en idé till marknaden genom rätt stöttning och resurser. Att göra det lättare för små och medelstora företag att starta.

På plats vid kickoffen på LignoCity i Bäckhammar fanns RISE, Paper Province, Karlstads universitet, Näringslivssamverkan i Kristinehamn AB, Nordic Paper och RenFuel.  

– Kickoffen visar att det finns en stor drivkraft för att utveckla LignoCity, som är en viktig testbädd i omställningen till en skoglig bioekonomi. Förutsättningarna för att i LignoCity utveckla innovationer och nya affärsmöjligheter med lignin som bas är därför goda! säger Paul Nemes.

 

Annons

Annons