Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Skador på 1,5 miljoner kubikmeter skog i Götaland

Skadorna av granbarkborre är omfattande på Södras medlemsfastigheter. Volymmåttet anger m3fub per hektar. Karta Södra
Skadorna av granbarkborre är omfattande på Södras medlemsfastigheter. Volymmåttet anger m3fub per hektar. Karta Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 06 sep 2018

Södra har nyligen inventerat skadeläget för granskogen efter sommarens angrepp av granbarkborre. Totalt uppskattas 750 000 kubikmeter vara skadat och döende på Södras medlemsfastigheter. Medlemsarealen utgör cirka hälften av den totala skogsmarksarealen, vilket tyder på att ca 1,5 miljoner kubikmeter kan vara skadat i Götaland.

Skadorna av granbarkborre är omfattande på Södras medlemsfastigheter. Volymmåttet anger m3fub per hektar.

- Inventeringen visar att skadorna varierar mycket inom Södras område och inte oväntat hittar vi mest skador i sydöstra delarna av Götaland medan de västra områdena uppvisar mer normala skadenivåer, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

Södras inventering har gjorts på fler än 200 fastigheter och ger en preliminär bild av skogsskadors omfattning och geografiska utbredning. Hur stor andel som inte upptäckts är svårt att bedöma, men läget är med säkerhet värre eftersom träd som angripits sent på säsongen fortfarande kan ha grön barrfärg.

- Som skogsägare är det viktigt att du inventerar din fastighet så snart som möjligt för att identifiera skadorna. Vi uppmanar till självverksamhet när angreppen är av mindre omfattning och vi kommer att hjälpa skogsägare som har behov.

Avverkningarna är redan i full gång på flera platser och arbetet kommer att pågå hela hösten och vintern. Genom att avverka angripna träd kan virkesvärdet i viss mån räddas. Att få ut insekter ur skogen minskar även skadorna inför kommande säsong.

- Men först och främst kommer säkerheten. Saknar man erfarenhet och nödvändig kunskap så sök professionell hjälp, uppmanar Olof Hansson.

Annons

Annons