Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

500 000 kronor väntar på din idé

Publicerad av
Simon Matthis - 07 sep 2018

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond delar varje år ut ett Kompetensutvecklingspris om 500 000 kronor. Priset ska bidra till insikter om nya process- och produktmöjligheter inom svensk pappers- och massaindustri.

Genom priset vill stiftelsen främja gränsöverskridande förslag som syftar till att skapa nytt kunnande, ny kompetens eller nya nätverk.

Mottagare av priset kan vara forskningsledare, forskare eller forskarstuderande med anknytning till lärosäte, institut eller företag i Sverige. Den som är intresserad av att ansöka om priset måste skicka in intresseanmälan senast den 30 november 2018.

Annons

Annons