Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Metsä Board Husum investerar i ny roterugnbrännare

Foto: Clean Combustion
Foto: Clean Combustion
Publicerad av
Simon Matthis - 11 sep 2018

Metsä Board Sverige AB, Husum, tecknade i mars 2018 kontrakt avseende leverans av roterugnsbrännare för mesaugn samt tillhörande kontroll-/styrningssystem med svenska Clean Combustion.

Investeringen är en del i Metsä Boards långsiktiga strategi att minska miljöutsläppen (NOx och CO) och för att säkra fortsatt miljövänlig produktion i anläggningen. Det kompletta brännarsystemet säkerställer en effektiv produktion med minskad miljöpåverkan till en lägre produktionskostnad.

Metsä Board ControlSystemet omfattar:

- 50MW Roterugnsbrännare för mesaugn.

- Komplett ventilpaket för olja/ånga/gasol/instrumentluft.

- Kontroll- och säkerhetssystem.

- Primärluftsfläktar.

Installation påbörjas den 23 september 2018 och uppstart av ny utrustning beräknas ske den 13 oktober 2018.

Annons

Annons