Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Så vill skogsbranschen förhindra framtida storbränder

Foto: Nasa
Foto: Nasa
Publicerad av
Simon Matthis - 12 sep 2018

Sommarens skogsbränder eldhärjade cirka 25 000 hektar skog. Trots att det bara motsvarar cirka en promille av Sveriges brukbara skog så är det nästan dubbelt så stora arealer som vid branden i Västmanland 2014. Nu vill skogsbranschen säkerställa att samhället står bättre rustat nästa gång skogen brinner.

Holmen har tillsammans med representanter för andra aktörer i Skogssverige (LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Svenska kyrkan och Sveaskog) identifierat fem punkter som är avgörande för att branschen och samhället ska vara mer redo att möta utmaningarna.  

– Som samhälle och bransch behöver vi agera för att hindra framtida brandkatastrofer. Klimatet förändras och mer extrema väder kommer att bli vanligare. Det kommer att börja brinna igen, men tillsammans kan vi begränsa skadan. Vi vill redan nu starta ett samtal om hur vi kan lära oss av sommarens katastrofer och stå bättre rustade nästa gång, säger Holmen Skogs vd Sören Petersson.

De fem avgörande punkterna är:

  1. Förebyggande arbete och god beredskap
  2. Tidig upptäckt avgörande – brandflyget är en nyckelresurs
  3. Agera kraftfullt i början – nyttja lokala helikoptrar och samordna resurserna
  4. Fullfölj insatsen tills faran är över
  5. Säker och välorganiserad efterbevakning

Annons

Annons