Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

SCA har utvecklat ny papperstillsats

Foto: Chemrec
Foto: Chemrec
Publicerad av
Simon Matthis - 17 sep 2018

SCA meddelar att de har utvecklat en ny tillsats vid papperstillverkning.

Innovationen rör en så kallad hydrofoberingstillsats som SCA utvecklat för att förbättra tillverkningen av vattenresistent, hydrofobt, papper. Tillsatsmedlet kan produceras på ett ”grönt”, hållbart sätt. Utvecklingsarbetet pågår fortfarande och inga beslut är fattade om det ska bli en kommersiell produkt, enligt SCA.

Med den nya hydrofoberingstillsatsen kan det vara möjligt att helt ersätta de kommersiellt motsvarande tillsatserna i pappersproduktionen. Resultatet är en pappersprodukt med förbättrad vattenresistans och UV-stabilitet.

Ligninet som de-polymeriserats kan utvinnas från massabrukets biprodukt svartlut och resulterar i en miljömässigt mer hållbar och kostnadseffektiv hydrofoberingstillsats.

Produkten är baserad på de-polymeriserat lignin och katjonisk polysackarid som blandas och tillsätts massasuspensionen innehållande aluminiumsalt i den våta delen av pappersproduktionen.

Annons

Annons