Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

Skogsägarföreningarna: ”Nej tack till löntagarfonder för skogsnäringen!”

Publicerad av
Simon Matthis - 17 sep 2018

Skogsägarföreningarna avvisar förslagen om att skogsägarna själva ska betala för skog som undantas för brukande, att skogspolitikens frihet under ansvar ska överges och att miljöorganisationer ska få status som myndighetsutövare.

Skogsägarföreningarna och LRF Skog bemöter miljökonsulten Magnus Nilssons artikel på DN Debatt 13/9, och som utgår från hans färska rapport för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO).

Så här skriver Södras ordförande Lena Ek med flera i artikeln:

”Nilsson påstår i sin rapport att modellen med frihet under ansvar lider brist på incitament för naturvårdsarbetet, och anser att resultaten är begränsade. Låt oss titta på det påståendet. De frivilliga avsättningar som små och stora skogsägare avsatt motsvarar ett nuvärde av cirka 130 miljarder kronor, motsvarande 5,8 procent av den produktiva skogsmarken. Till detta kan läggas att 8 procent av arealen vid en slutavverkning sparas som en hänsynsåtgärd. Sammantaget görs alltså betydligt mer på frivillig väg än vad Magnus Nilsson vill åstadkomma med tvångsåtgärder.”

Föreningarnas ordförande vänder sig också mot förslaget om att införa en ny finansieringsform för att ytterligare undanta mark från brukande:

”Den centrala tanken är att skogsägarna själva via en fond ska betala för den mark som staten vill avsätta. Löntagarfonderna var en dålig idé och det är även detta.”

Magnus Nilsson förordar även att miljöorganisationer ska ges en myndighetsliknande status.

”Konstitutionellt är det mycket tveksamt att överföra offentliga maktbefogenheter till ideologiskt styrda särintressen”, skriver föreningarnas ordförande.

Annons