Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

PulpEye får stororder från Iggesund

Publicerad av
Simon Matthis - 27 sep 2018

PulpEye meddelar att man fått sin näst största order någonsin i och med att Iggesund Paperboard har köpt två kompletta uppsättningar PulpEye, en för de oblekta massorna och en för de blekta. Båda är utrustade med moduler för mätning online av kappatal, ljushet, fiber, spet och fiberväggstjocklek samt prickmätaren DotEye. Dessutom har man köpt två ScreenEye liksom två LabEye och en RMEye.

– Jag är mycket glad för att vi i hård konkurrens tagit hem vår näst största order någonsin, säger Öjvind Sundvall, VD PulpEye.

– Genom att bestycka bägge PulpEye enheterna med ett stort antal moduler samt en ScreenEye vardera i respektive fiberlinje har Iggesund skapat sig utmärkta möjligheter att styra sina bägge massakvaliteter för ännu jämnare och högre massakvalitet och därmed för sin exklusiva kartong.

Iggesund ersätter en gammal kappatalsmätare med ny teknik för att mäta fiberkvaliteten på ett nytt sätt och bättre kunna följa variationer av vedråvaran. Genom köpet av modulen för mätning av fiberväggstjockleken kan man med ny teknik karaktärisera massan. Genom den omfattande investeringen skapas bättre möjligheter att följa fibern från vedgården till kartongbruket, allt för att uppnå ännu jämnare kartongkvalitet.

ScreenEye är en provtagare som sätts i blåsledningen och silar massan i två steg och sedan förtvättar den innan transport till analysatorn. Online prickmätning med DotEye visar massans renhet i realtid och eventuella störningar fångas därför genast upp och kan åtgärdas.

Iggesund Paperboard tillverkar ca 420 000 ton blekta långfiber- och kortfibermassor liksom 350 000 ton Invercote årligen.

Annons

Annons