Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Södra tar ny strid för starkare integritetsskydd

Foto: Södra
Foto: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 09 okt 2018

I våras gav Kammarrätten Skogsstyrelsen rätt att fortsätta publicera avverkningsanmälningar digitalt, utan markägarnas samtycke. Domen utgår dock från då gällande lagstiftning utan att ta ställning till den nya Dataskyddsförordningen (GDPR), som kort därefter infördes inom hela EU.

– Det är vår uppfattning att den nya lagstiftningen ger ett starkare skydd för den enskilde när det gäller behandling av personuppgifter, säger Göran Örlander, Skogsstrateg på Södra.

Södra har varit ombud för en markägare som överklagat publiceringen. En delseger var att markägaren fick rätt att överklaga, då Skogsstyrelsen hävdade att en sådan rätt inte förelåg. Dom meddelades av Förvaltningsrätten i Jönköping 2017-08-31. Den slog fast att Skogsstyrelsens beslut både är överklagningsbart och att personuppgifterna ska tas bort på markägares begäran. Skogsstyrelsen överklagade och 2018-03-07 upphävde Kammarrätten domen.

– I och med att lagstiftningen förändrats går vi nu vidare och bistår samma markägare med ett nytt överklagande till Förvaltningsrätten, fortsätter Göran Örlander.

 

Det är Södras uppfattning att Skogsstyrelsens publiceringar innebär ett alltför stort intrång i den personliga integriteten och utgör en onödig exponering av näringsverksamhet. I dag används uppgifterna av olika intressegrupper som har som mål att stoppa pågående markanvändning.

 

– Om Skogsstyrelsen vill fortsätta att publicera detaljerade kartuppgifter där avverkningsanmälningar läggs ut till allmän beskådan bör markägarna först ge sitt godkännande, fortsätter Göran Örlander.

 

Hösten 2016 ställde Södra frågan till 300 markägare om de godkänner digital publicering av deras slutavverkningar. 97 procent svarade nej.

Annons