Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt

Södra satsar på forskning om ökad skogsproduktion

Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse och skogsstrateg i Södra. Foto: Södra
Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse och skogsstrateg i Södra. Foto: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 18 okt 2018

Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning utlyser nu 5 MSEK, till ett eller flera projekt, med mål att utveckla metoder för att höja skogsproduktionen med skonsamma metoder.

– Skog som växer tar upp stora mängder koldioxid och en ökad användning av trä och skogliga produkter utgör en central del av omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför är skogens tillväxt ett viktigt forskningsområde, säger Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse.

I regeringens proposition från 2007, ”En skogspolitik i takt med tiden”, bekräftas de två jämställda skogspolitiska målen. Med avseende på produktionsmålet gör regeringen bedömningen:

”En ökad tillväxt av skogen bör främjas genom en fortsatt aktiv skogspolitik, högkvalitativ produktionsforskning och ökade skogsvårdsinsatser av skogsbruket samt ske inom ramen för skogspolitikens två jämställda mål. Ansvaret för detta vilar på myndigheter och skogsnäringen gemensamt”.

– Vår utlysning ligger i linje både med Södras hållbarhetsmål och vad riksdagen fattat beslut om. Produktionsfrågorna förtjänar att hamna i centrum av klimatdiskussionen, säger Göran Örlander.

Annons