Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt

Skogsindustrierna efterlyser svensk motsvarighet till EU:s bioekonomistrategi

Publicerad av
Simon Matthis - 19 okt 2018

Skogsindustrierna välkomnar EU:s uppdaterade bioekonomistrategi. Den visar enligt organisationen på viktiga delar i en övergång till ett resurssnålt, cirkulärt och klimatanpassat samhälle och stödjer den svenska skogsnäringens vision om att driva tillväxt i världens bioekonomi.

Strategin understryker att övergången till en bioekonomi är nödvändig för att mildra klimatförändringen. Strategin lyfter behovet av ökat träbyggande som ett excellent exempel på denna övergång.

- Sverige har ett hållbart skogsbruk med god balans mellan miljö- och produktionsaspekter. Vi har också ett stort kunnande inom träbyggnad och ligger i den globala täten gällande utveckling av nya produkter som kan ersätta sånt som idag tillverkas av olja. Vi vill och kan bidra med kunskap och erfarenheter i förverkligandet av bioekonomistrategin, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Annons