Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Essity omorganiserar

Foto: Essity
Foto: Essity
Publicerad av
Simon Matthis - 29 okt 2018

För att stärka konkurrenskraften och öka effektiviteten, meddelar Essity flera förändringar i bolagets organisationsstruktur och koncernledning. Förändringarna innebär att antalet personer i koncernledningen minskar från 14 till 12.

De två enheterna Global Hygiene Supply Tissue och Global Hygiene Supply Personal Care slås samman till en enhet med namnet Global Manufacturing, med ansvar för produktion och teknologi för samtliga affärsenheter förutom Medical Solutions. Donato Giorgio, chef Global Hygiene Supply Tissue, utses till chef för Global Manufacturing.

Enheten Global Hygiene Category, med ansvar för bolagets kund- och konsumentvarumärken och innovation, kommer i fortsättningen även att omfatta hållbarhetsfrågor och samhällskontakter. Enheten får det nya namnet Global Brand, Innovation and Sustainability. Tuomas Yrjölä, ansvarig för Baby och Feminine-kategorin inom Global Hygiene Category, utses till chef för enheten. Nuvarande chefen Georg Schmundt-Thomas har beslutat att lämna Essity.

En ny enhet med namnet Global Operational Services skapas i syfte att ytterligare stärka koncernens övergripande arbete med verksamhets- och kostnadseffektivitet. Enheten innefattar inköp, logistik, affärsstöd och digitalisering. Robert Sjöström, chef Koncernfunktion Strategy & Business Development, Global Business Services och IT, utses till chef för Global Operational Services.

Koncernfunktion Sustainability & Public Affairs integreras med Global Brand, Innovation and Sustainability förutom Compliance & Ethics, som integreras med Koncernfunktion Legal Affairs. Den nuvarande chefen Kersti Strandqvist övergår till en ny befattning som Vice President Digital Transformation Program. Koncernfunktion Strategy & Business Development integreras med Koncernfunktion Finance. Förändringarna innebär att antalet stabsfunktioner i koncernen reduceras från sex till fyra.

 

Ulrika Kolsrud, chef Global Hygiene Supply Personal Care, utses till chef för affärsenheten Health and Medical Solutions. Hon efterträder Margareta Lehmann som tidigare meddelats går i pension.

 

- Förändringarna är en del av vårt arbete med att öka effektiviteten och förändringstakten i bolaget. Med detta tar vi nästa steg i att bygga verksamheten för framtiden, säger Magnus Groth, vd och koncernchef Essity.

 

Tuomas Yrjölä tillträder den 15 november 2018. Övriga förändringar gäller från den 31 december 2018.

Annons

Annons