Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Testanläggning för miljövänliga förpackningar etableras i Värmland

Publicerad av
Simon Matthis - 29 okt 2018

En ny testanläggning för miljövänliga förpackningar har fått klartecken i Värmland. Tanken är att den ska locka både nationella och utländska utvecklare till Värmland.

Bakom satsningen står Paper Province, som fått finansiering för att starta upp en testmiljö, så kallad testbädd, för fossilfria laminat.

– Det betyder att vi ska samverka med näringslivet för att hitta biobaserade alternativ till den skyddande barriär som finns i livsmedelsförpackningar, förklarar Peter Edberg, projektledare hos klusterorganisationen Paper Province.

Plastbeläggningen som Peter Edberg pratar om är viktig för matens hållbarhet. Bland annat gör den så att fett och vätska från exempelvis chips eller mjölkprodukter inte förstör förpackningen.

Plast är idag det vanligaste materialet för matförpackningar, vilket gör förpackningsmarknaden till en storförbrukare av plast. Den står för 36 procent av den globala plastanvändningen, och en betydande del är fossilbaserade laminat. Det innebär en stor förbättringspotential för de biomaterial som det nya projektet ska främja. Men också för miljön.

Det treåriga projektet har en budget på cirka 14 miljoner och ska användas till att projektera och realisera testverksamheten. Med hjälp av den kan olika aktörer utveckla och prova sina innovationer, för att i framtiden kunna lansera dem i form av ekovänliga och fossilfria matförpackningar. Testbädden gör på så vis steget från idé till kommersiell produkt betydligt enklare.

 

– Testbädden är unik i och med att vi sammanför tre olika miljöer till en. Vi räknar med att den ska bli väldigt attraktiv, inte minst för nationella och internationella företag som är verksamma inom bioplast, säger Peter Edberg.

 

Projektets finansiärer är Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, tillsammans med ett tjugotal projektdeltagare. Där ingår bland annat forskare, kartongproducenter, bioplasttillverkare, tryckerier samt varumärkesägare. RISE Bioeconomy och de värmländska aktörerna UMV Coating Systems och Brobygrafiska Utbildning deltar i projektet med sina testanläggningar.

Annons

Annons