Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Ökad säkerhet på Vallviks bruk med SSG On site

Publicerad av
Simon Matthis - 01 nov 2018

SSG:s tjänst SSG On site har testats på Vallviks bruk, som tillhör Rottneros-koncernen, för att öka säkerheten på anläggningen. Erfarenheterna är så goda att SSG Onsite kommer att bli koncernövergripande, där närmast nu även Rottneros bruk kommer att börja jobba med appen. Det skriver SSG i ett pressmeddelande.

Sedan i somras arbetar Vallviks bruk med SSG On site.

– Bakgrunden var att vi kände att vi tidigare inte hade rätt sätt att nå entreprenörerna. Vi fick inte ut informationen som vi önskade och vi fångade inte upp alla. Vi valde då att installera SSG On site, som ju har blivit något av en branschstandard och som har ett helt nytt sätt att angripa informationsproblemet med en ny approach, säger Arvid Sjöström, som under året har tillträtt som ny säkerhetschef på Vallviks bruk.

Tjänsten används av brukets 150 anställda, liksom av det 50-tal entreprenörer, som dagligen besöker Vallvik. I början på oktober togs nästa steg i samband med brukets stora sedan tidigare planerade underhållsstopp, som engagerat ytterligare 550 entreprenörer.

– Vi hade samverkansmöten inför höststoppet med alla entreprenadföretags kontaktmän, där vi presenterade SSG On site och vilken säkerhetsinformation som gäller på bruket samtidigt som vi förklarade att vi numera ställer krav på denna app inne på Vallviksområdet, liksom att alla tar del av informationen som finns på denna, säger Arvid Sjöström.

Arbetet fortsätter nu på Vallviks bruk för att lokalt vidareutveckla SSG On site.

– Vi söker efter andra användningsområden, som exempelvis riskbedömningar. Vår interna känsla är att det med SSG On site skett en attitydförändring hos entreprenörerna. Vi upplever att de i högre utsträckning än tidigare nu vet vad som gäller om vilka krav vi ställer på beteenden och säkerhetskultur. Vi hoppas också att appen ska kunna bidra till att vi får in fler tillbudsrapporteringar från entreprenörerna, att de känner att de också är en del Vallviks säkerhet, säger Arvid Sjöström.

Annons

Annons