Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Länsstyrelsen Västerbotten tar fram regionalt skogsprogram för Västerbotten

Publicerad av
Simon Matthis - 05 nov 2018

Skogsstyrelsen har beviljat Länsstyrelsen Västerbotten 1 miljon kronor för att ta fram ett regionalt skogsprogram för länet. Medlen avser år 2018 och arbetet sker i samverkan med Skogsstyrelsen och Region Västerbotten.

Regeringen har tagit fram ett antal fokusområden i ett nationellt skogsprogram som ska vara vägledande för det regionala arbetet. Några av dessa är hållbart skogsbruk, klimatnytta, arbetstillfällen, tillväxt och innovation. Skogsprogrammet ska tydliggöra skogens roll för Västerbottens utveckling och synliggöra skogens värden idag och i framtiden.

– Det regionala skogsprogrammet ska bli ett verktyg som ökar kunskapen om skogen som en resurs för en hållbar tillväxt. Programmet blir en viktig länk mellan den nationella nivå och den regionala där vi i Västerbotten bygger vidare på de tillgångar vi har i form av små och stora företag, världsledande forskning och mångårig samverkan inom ramen för Skogslänet Västerbotten, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten.

Arbetet med det regionala skogsprogrammet kommer att utgå ifrån, och bygga vidare på, det mångåriga samarbete i länet som går under namnet Skogslänet. Skogslänet, som funnits sedan 2012, är en ideplattform för samarbete där offentliga och privata aktörer tillsammans arbetar med att vidareutveckla Västerbottens näringsliv med skogen som bas och samtidigt ge fler kunskap om vilken resurs våra skogar är.

 

Annons

Annons