Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 20 2019
Senaste Nytt

Arctic Paper redovisar starkt resultat

Foto: Arctic Paper
Foto: Arctic Paper
Publicerad av
Simon Matthis - 09 nov 2018

Under tredje kvartalet uppnådde Arctic Paper Group en omsättning på 812,4 miljoner PLN (jämfört med 735,9 miljoner PLN under tredje kvartalet 2017). EBITDA ökade med 16,6 procent till 82,5 miljoner PLN (70,8 miljoner) vilket gör kvartalet till det näst bästa på koncernnivå i koncernens historia. För papperssegmentet ökade omsättningen till 591,8 miljoner PLN (542,3 miljoner) medan EBITDA minskade till 27,5 miljoner PLN (38,9 miljoner).

För papperssegmentet börjar företagets ansträngningar visa resultat. Kombinationen av en bättre produktmix och prisökningar har delvis, men fortfarande inte fullt ut, kompenserat för de ökade massakostnaderna. Ytterligare prisökningar genomförs under fjärde kvartalet. Sedan sommaren har massapriserna stabiliserats på en mycket hög nivå.

Pappersproduktionen uppgick Q3  till 161 000 ton, en likvärdig volym mot föregående år. Med massapriserna på rekordhög nivå, och det påföljande behovet av att höja priserna på grafiskt papper, har efterfrågan/volymen på marknaden för grafiskt papper signifikant minskat under andra och tredje kvartalet. Detta har dock kompenserats av utökad marknadsandel samt ökad försäljning på den nordamerikanska marknaden.

Annons

Annons