Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 20 2019
Senaste Nytt

Kraftigt ökat intresse för avverkningsanmälningar i Götaland

Foto: Skogsstyrelsen
Foto: Skogsstyrelsen
Publicerad av
Simon Matthis - 14 nov 2018

Den areal som skogsägare anmälde för avverkning under oktober ökade med 24 procent i Götaland, jämfört med samma månad förra året, visar Skogsstyrelsens månadsstatistik. Det är den högsta noteringen för oktober månad sedan 2009 i Götaland.

I hela landet ökade den anmälda arealen med 10 procent och den totala anmälda arealen under oktober uppgick till 35 828 hektar. I Södra Norrland ökade arealen som anmälts för avverkning med 30 procent och främsta orsaken till ökningen är sommarens skogsbränder där den branddrabbade skogen nu anmäls för avverkning.

Statistiken för Norra Norrland uppgick till 8 588 hektar vilket är oförändrad jämfört med oktober månad förra året. Däremot minskade den i Svealand med 10 procent.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 15 av 21 län. Störst var ökningen i Gävleborgs län med 95 procent, i Östergötlands län med 66 procent och i Jönköpings län med 39 procent. I Dalarnas län minskade anmäld areal med 35 procent och i Skånes län minskade den med 26 procent.

Under årets första tio månader har det anmälts nio procent större areal jämfört med samma period förra året.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Annons

Annons