Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 20 2019
Senaste Nytt

Metsä Board ökar kapaciteten i Kaskö BCTMP bruk

Publicerad av
Simon Matthis - 15 nov 2018

Metsä Board, en del av Metsä Group, investerar i en andra ballinje vid bruket i Kaskö. Tillsammans med de nyligen genomförda process- och produktförbättringarna ökar kapaciteten av BCTMP-massa genom denna investering. Dessutom uppnås en jämnare produktkvalitet och stabilare produktionsförhållanden. Ballinjen tas i bruk i månadsskiftet november-december 2018. Investeringen uppgår till sex miljoner euro, ca 60 miljoner SEK.

Investeringen ökar årskapaciteten med ytterligare 30 000 ton till 370 000 ton vilket behövs för att möta en stigande efterfrågan. Den BCTMP-massa som produceras i Kaskö används både i Metsä Boards egen produktion av falskartong men säljs också som marknadsmassa. Högkvalitativ BCTMP bidrar till viktiga egenskaper hos falskartong som exempelvis en lättare kartong.

Metsä Board Kaskö är ett av världens största och modernaste bruk för tillverkning av BCTMP-massa.

Annons

Annons