Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 20 2019
Senaste Nytt

Bergvik Skog avyttrar skog i Lettland

Publicerad av
Simon Matthis - 19 nov 2018

Det svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB har avyttrat sitt ägande i dotterbolagen i Lettland där bolaget ägde totalt 0,1 miljoner hektar skogsmark. Stora Enso äger för närvarande 49,8 % av Bergvik Skog.

Försäljningspriset för tillgångarna var 324 MEUR och vinsten efter transaktionskostnader och skatt uppgick till cirka 978 MSEK.

Det totala lettiska skogsinnehavet är 111 000 hektar, av vilka runt 80 000 hektar är produktiv skogsmark.

Avyttringen av de lettiska tillgångarna ingår i Stora Ensos omstruktureringsplan som aktieägarna kommit överens om. Den planerade omstruktureringen skulle innebära att Stora Ensos ägande av 49,8 % i Bergvik Skog omvandlas till ett direkt ägande av ungefär 70 % av värdet på skogstillgångarna i Bergvik Väst. Förhandlingarna fortgår enligt avsiktsförklaringen som undertecknades i november 2017. Målet för förhandlingarna är att hitta en bindande överenskommelse som leder till att huvuddelen av omstruktureringen kan slutföras under första halvåret 2019.

Annons

Annons