Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 20 2019
Senaste Nytt

Södra köper Bergvik Skogs skogsinnehav i Lettland

Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog / President of the Södra Skog business area. Foto: Södra
Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog / President of the Södra Skog business area. Foto: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 19 nov 2018

Södra förvärvar Bergvik Skog AB:s skogliga innehav i Lettland. Totalt uppgår arealen till 111 100 hektar, varav 80 300 hektar är skogsmark.

– Genom denna investering säkrar vi delar av vårt behov av skogsråvara. Vi får en bättre struktur på vår virkesimport, som kompletterar våra medlemmars virkesleveranser och stärker Södras konkurrenskraft, säger Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra.

Södra äger sedan tidigare 15 000 hektar skogsmark i Lettland, och stärker sin position påtagligt genom förvärvet.

– Det nya innehavet är även en god kapitalplacering som bas för framtida utveckling av Södra, vilket självklart gynnar våra 51 000 medlemmar, säger Lena Ek, ordförande för Södra.

Förvärvet avser samtliga aktier i bolagen SIA Bergvik Skog och SIA Ruda och inkluderar den skogliga organisationen med 24 medarbetare. 

– Lettland är i dag och framåt en viktig del av Södras råvaruförsörjning. Med förvärvet av ny skogsmark har vi en unik chans att stärka vår ställning på den lettiska marknaden. Vi fortsätter också den inriktning som Bergvik Skog har haft, med att utveckla ett hållbart skogsbruk med höga skogsvårdsambitioner, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

 

Skogsmarken har hög bonitet och tillväxten kommer att öka under kommande decennier. Virkesförrådet uppgår i dag till 10,6 miljoner kubikmeter (m3sk). Köpeskillingen är 324 MEUR.

Annons

Annons