Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

DS Smiths spillmaterial blir konst

Publicerad av
Simon Matthis - 23 nov 2018

Konstelever från tre olika designhögskolor; Konstfack i Stockholm, Högskolan för design i Göteborg, samt Linnéuniversitetet i Växjö har visat att man genom återvinning och förnyelse kan skapa vacker konst av industriers avfall. Tolv företag har samarbetat med eleverna och ett av dessa är DS Smith i Värnamo.

 

Fyra elever från universitetet Konstfack i Stockholm har under året besökt fabriken i Värnamo och fått bekanta sig med företaget. Därefter har de fått tillgång till spill-material från DS Smiths produktion i form av damm och wellpapp. Dessa material har sedan eleverna använt som grund i skapandet av sina konstverk.

 

En elev har av damm skapat plattor som satts samman till en skärmvägg som exempelvis kan användas för att dela av en kontorsmiljö. En annan elev har inspirerats av oljudet i fabriksmiljön och har av dammet skapat en ljudinstallation som ger vackra toner. Den tredje eleven fångades av doftintrycken i wellpapp-fabriken och har genom sitt konstverk återskapat upplevelsen av wellpapp-doften. Den fjärde eleven har undersökt spillmaterialets framtida roll i arkitektur och därför använt dammet som fyllnadsmaterial i golvsprickor.

 

Dessa fyra konstverk finns tillsammans med övriga elevers bidrag att se som del i utställningen ’Wasteland’ på Vandalorum i Värnamo fram till och med den 13 januari 2019.

Annons