Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

Elva projekt ska göra svenska flyg fossilfria

Foto: Paper Province
Foto: Paper Province
Publicerad av
Simon Matthis - 27 nov 2018

Energimyndigheten har beviljat elva forskningsprojekt 34 miljoner kronor för att göra svenska flyg fossilfria. Paper Province deltar i två av dem – ett nytt innovationskluster och en genomförandestudie kraftvärmeintegrerad flygbränsleproduktion.

Fossilfria Flygtransporter 2045 är ett nytt projekt med syfte att etablera ett kluster. Klustrets uppgift är att samla kompetens inom olika värdekedjor som krävs för att göra den svenska flygflottan fossilfri. Målet är att inrikesflygen ska vara fossilfria 2030 och utrikes 2045. Med bland aktörerna finns Paper Province som sedan flera år tillbaka har arbetat för att driva biodrivmedlet framåt på marknaden. Bland annat genom flygningar från Karlstads Airport.

Det andra projektet som Paper Province medverkar i, Genomförbarhetsstudie: Kraftvärmeintegrerad flygbränsleproduktion, omfattar en genomförbarhetsstudie om produktion av biobaserat flygbränsle vid Karlstads Energis anläggning Hedenverket.

Annons