Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

Holmen tar nytt grepp om sitt varumärke

Foto: Holmen
Foto: Holmen
Publicerad av
Simon Matthis - 27 nov 2018

Som ett led i Holmens kommunikations- och hållbarhetsstrategi har koncernen inlett ett samarbete med Identity Works för att förstärka och vidareutveckla Holmens varumärke. I ett första steg kommer en ny varumärkesplattform och visuell identitet att tas fram som ska bidra till en enhetlig kommunikation för hela Holmen.

- Ett starkt och sammanhållet varumärke är en förutsättning för att kunna stärka vår konkurrenskraft, driva vår affär och växa globalt. Inom Holmen har vi idag ett antal väldigt starka produktvarumärken som individuellt bidrar till vårt varumärke. Nu tar vi nästa steg för att skapa synergier mellan dessa varumärken så att de stärker varandra och samtidigt skapar värde till helheten, säger Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen.

Varumärkesprojektet beräknas vara klart för aktivering till hösten 2019 men redan nu har en ”insiktsfas” påbörjats. Ambitionen är att presentera delar av det visuella uttrycket redan under våren 2019. 

Annons