Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

Omfattande insektsskador på Södras skog

Kartan visar tydligt att skadorna är betydligt allvarligare i östra Götaland vilket också stämmer överens med den extremt låga nederbörden i detta område.  Södras inventering har gjorts på 282 fastigheter och ger en preliminär bild av skogsskadors omfattning och geografiska utbredning. Karta: Södra
Kartan visar tydligt att skadorna är betydligt allvarligare i östra Götaland vilket också stämmer överens med den extremt låga nederbörden i detta område.  Södras inventering har gjorts på 282 fastigheter och ger en preliminär bild av skogsskadors omfattning och geografiska utbredning. Karta: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 27 nov 2018

Den torra sommaren har bidragit till en kraftig ökning av granbarkborrar. Enligt en ny inventering beräknas 1,1 miljoner kubikmeter skog på Södras medlemsfastigheter vara skadat och döende på grund av de omfattande insektsangreppen.

- Vår bedömning är att årets härjning är den allvarligaste sedan 2006 då cirka en miljon kubikmeter drabbades av granbarkborreskador på medlemsfastigheterna. Hur skadorna kommer att utvecklas kommande säsong kommer att bero på vädret samt hur vi lyckas med våra åtgärder, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

Södra har i början av november gjort en ny inventering av skadeläget för granskogen efter sommarens angrepp. Totalt uppskattas 1,1 miljoner kubikmeter (m3fub) vara skadat och döende på Södras medlemsfastigheter.

Sedan den senaste inventeringen i augusti har det skett en viss uppgång, vilket kan bero på att skadorna är lättare att upptäcka senare på säsongen men också på grund av nya angrepp under sensommaren.

- Som skogsägare är det viktigt att angripna träd avverkas och transporteras ut under vintern eftersom det fortfarande kan finnas betydande mängder granbarkbarkborrar kvar i barken, säger Henrik Holmberg.

Annons