Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

Nu startar testverksamhet av förarlösa skogsmaskiner

Foto: Sveaskog
Foto: Sveaskog
Publicerad av
Simon Matthis - 28 nov 2018

Vinnova och skogsbranschen satsar 20 miljoner kronor på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. Målet är att underlätta för förarna och på sikt att kunna fjärrstyra maskinerna från kontoret. Sveaskog, som är ett av de företag som medverkar i projektet, bistår med skog, erfarenhet och praktiska tester.

Linnea Carlsson, teknikspecialist Sveaskog och representant i styrgruppen för de företag som har användning av skogsmaskiner är positiv till utvecklingen:

- Med utvecklad teknik och stöd till förarna kommer de ha lättare att hålla en hög produktivitet i maskinerna. En av testmaskinerna finns i Luleå på LTU, som vi hoppas på att i närtid, få testa i skogarna i Norrbotten.

Det finns en förhoppning om att självkörande och fjärrstyrda skogsmaskiner ska minska skaderisken för de anställda samt i förlängningen leda till en socialare miljö då de som styr maskinerna kan sitta och arbeta runtom i Sverige – från Norrbotten till Skåne.

- Arbetsmiljön för dagens maskinförare har flera utmaningar som kan lösas med förarlösa maskiner till exempel höga prestationskrav, helkroppsvibrationer och ensamarbete. Projektet kommer att jobba fram funktioner som i närtid kan avlasta dagens förare och på längre sikt användas i helt autonoma maskiner. När vi kommer till maskiner där vi inte behöver en hytt kommer vi att kunna bygga lättare maskiner som har en lägre markpåverkan, säger Linnea Carlsson, teknikspecialist Sveaskog.

Målet är att utveckla ett system som gör att skogsmaskinerna på egen hand ska ta sig fram från virkesavlägget till den aktuella avverknings eller röjningsplatsen där skogsarbetet ska utföras. Därefter kommer en operatör att ta över kontrollen via fjärrstyrning och på det sättet sköta arbetet som ska utföras.

Annons