Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

Sunpine nyrekryterar och bygger ny fabrik

Foto: Sunpine
Foto: Sunpine
Publicerad av
Simon Matthis - 30 nov 2018

 Det Piteå-baserade Bioraffinaderiet Sunpine, som använder restprodukter från massa- och pappersindustrin i sin tillverkning, expanderar och planerar att rekrytera ett tjugotal personer.

– Just nu bygger vi ut kontor, laboratorium och inleder bygget av en andra fabrik, vilket ska ske parallellt med att vår befintliga fabrik ska gå för fullt och fortsätta leverera på rekordnivåer. Det är förstås en utmaning att koordinera allt detta rent praktiskt, men det går bra och enligt plan, säger Magnus Edin, vd på SunPine till papperochmassa.se

– Vi utökar vår produktion med tio procent i befintlig fabrik och med 50 procent via vår nya anläggning och har som tydlig ambition att spela en viktig roll i den nationella omställningen till hållbara bränslen. Får vi rätt förutsättningar ser v i att vi 2030 kan leverera 14 procent av hela behovet av förnyelsebar diesel i Sverige.

Annons