Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

Svenska sågverk satsar på nytt marknadssegment i Kina

Foto: Svenskt Trä
Foto: Svenskt Trä
Publicerad av
Simon Matthis - 04 dec 2018

Den 24 – 26 november deltog branschorganisationen Svenskt Trä, tillsammans med representanter från svenska sågverk, i en konferens om behandlat trä för utomhusbruk i Kina. Representanterna från de svenska sågverken fick möjlighet att skapa nya och fördjupa tidigare kontakter med kinesiska företag inom branschen för behandlat utomhusträ.

Huvudsyftet för Svenskt Träs deltagande i konferensen var att förmedla nya och stärka befintliga kontakter mellan svenska sågverk och kinesiska tillverkare av behandlat utomhusträ.

Kina har inte lika utvecklade kvalitetssystem med tredjepartskontroll, likt det nordiska kvalitetssystemet NTR som säkerställer kvaliteten på behandlat utomhusträ, enligt Svenskt Trä. Det skapar möjligheter för Svenskt Trä att, tillsammans med de svenska sågverken, understödja utvecklingen av kvalitetssystem för behandlat utomhusträ i Kina.

- Med ett gemensamt kvalitetssystem för behandlat utomhusträ skulle samarbetet kunna stärkas och effektiviseras ytterligare. De svenska sågverken har dessutom många års erfarenhet av global export och kan erbjuda de kinesiska tillverkarna en stabil tillgång av råvaran, berättar Björn Nordin som är chef för segmentet Interiör och design på Svenskt Trä.

Under konferensen höll Svenskt Trä i ett matchmaking-event där 20 utvalda kinesiska företag som ingår i CWPIA fick träffa Svenskt Träs medlemmar inom sågverksindustrin. Eventet gav goda resultat med många nya kontakter och potentiella kunder för de svenska sågverken.

 

Under konferensen föreläste Niels Morsing om kvalitetssystem med fokus på tredjepartskontroll. Utöver sitt arbete på NTR så är Niels även Trä- och biomaterialcentralchef på Dansk Teknologisk Institut, DTI i Danmark. DTI representerar Danmarks största verksamhet när det gäller kunskap om byggmaterial och arbetar för att säkerställa att trä som används i utomhusmiljö uppfyller marknadens förväntningar. Niels Morsing berättar att de nordiska länderna har ett starkt samarbete inom forskning, utveckling och produktion av utomhusträ.

 

- NTR är ett kvalitetssystem som har varit verksamt i Norden i nästan 50 år. Vi säkerställer att marknadens förväntningar möts, både vad gäller miljöpåverkan och även ur virkeskvalitetssynpunkt. Det har hela tiden varit nödvändigt att finna innovativa lösningar eftersom den europeiska kemikalielagstiftningen har varit restriktiv, säger Niels Morsing.

 

- Under konferensen visade kineserna stort intresse för de nya, miljömässigt hållbara, produkter som används i Skandinavien idag. Kina ställer om från att tidigare ha använt tryckimpregneringsmedel (CCA) till mer miljövänliga alternativ som vi redan använder i Skandinavien, fortsätter Niels Morsing.

Annons