Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

Gruvindustrins processkemikalier kan ersättas av lignin

Foto: Sveaskog
Foto: Sveaskog
Publicerad av
Simon Matthis - 04 dec 2018

Biprodukter från skogsbruket fungerar även för att anrika mineral. Boliden Mineral och Luleå tekniska universitet undersöker nu i samarbete med Sveaskog möjligheten att ersätta vissa av gruvindustrins processkemikalier med miljövänligt lignin.

Vid en kombinerad kemisk och fysisk process för att rena koppar används en typ av kemikalier som kallas xantater, som gör att kopparpartiklarna stiger uppåt genom att de fäster vid luftbubblor. Processen upprepas i flera steg tills man har fått ut ungefär 90 procent av kopparn med en halt på närmare 25 procent.

Xantatater kan dock ha negativa miljö- och hälsoeffekter.

– Xantaterna är hittills svårslagna när det gäller funktion, och det har varit svårt att hitta något som funkar bättre, men vi letar hela tiden, Det skulle också vara en fördel att kunna använda svensk råvara och inte vara beroende av Kina, där de flesta xantater produceras. Ett annat problem är att xantaten kan vara av varierande kvalitet, säger Anders Sand, senior utvecklingsingenjör och forskningskoordinator på Boliden Mineral, i ett pressmeddelande.

På Luleå tekniska universitet pågår arbete med att leta nya användningsområden till ämnen som kan utvinnas ur skogens beståndsdelar: cellulosa, hemicellulosa och lignin. Lignin är en biprodukt som hittills inte haft så många användningsområden, men Ulrika Rova, professor på LTU inom biokemisk processteknik, tog kontakt med Boliden och Sveaskog. Ville de vara med och undersöka möjligheten att använda lignin istället för de traditionella xantaterna i anrikningsprocessen? Resultatet blev en Vinnova-finansierad förstudie, ”Lignoflot”.

– Huvudsyftet med vår forskning på LTU är att göra så miljövänliga och resurseffektiva produkter som möjligt. Vi har utvecklat en unik anläggning där man kan förbehandla biomassa och få fram lignin som en separat fraktion, som ska kunna användas för att ersätta xantaterna, säger Ulrika Rova.

Försöken i studien har hittills visat på mycket goda resultat, men om lignin ska kunna ersätta xantaterna behöver det göras ännu mer effektivt. Eftersom fraktionerna behöver göras ännu mindre planerar man att ta fram små, små nanopartiklar av lignin. Deras egenskaper ska analyseras och sedan modifieras för att användas som reagens.

Källa: Sveaskog

Annons