Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

MoRe investerar i ny stålbandspress

Foto: MoRe
Foto: MoRe
Publicerad av
Simon Matthis - 07 dec 2018

MoRe har investerat i en ny stålbandspress, där starka förpackningsmaterial från lågenergi högutbytesmassa kan utvecklas. Tanken är att skapa förutsättningar för att dagens tidnings- och journalpappersbruk som använder högutbytesmassa relativt enkelt ska kunna modifiera sina pappersmaskiner och massaprocesser för tillverkning av förpackningsmaterial som i flera avseenden är bättre än dagens baserade på kemisk massa.

I ett gemensamt projekt mellan IPCO (tidigare Sandvik Process Systems), MoRe Research, Mittuniversitetet och industriparter, har en unik prototyp av stålbandspress tagits fram för att öka styrkeegenskaperna i ligninhaltigt papper.

När papper baserat på ligninrika massor pressas vid högt tryck och hög temperatur ökar såväl styrkeegenskaper som dragindex och rivindex, liksom materialets våtstyrka. IPCO har därför designat en unik stålbandsbandspress som installerats hos MoRe där den sedan ett par månader är i drift. Pressen är, enligt MoRe, mycket funktionell och i den kan tryck, temperatur och hastighet varieras för att utvärdera och optimera processbetingelser.

Stålband och stålbandsteknologi används idag i nischade industriella processer där höga krav på slitstyrka, värmetålighet, yt-utförande och livslängd ställs.

– Med testresultat så hoppas vi nu att stålbandsteknologin kommer att få acceptans av den skogsindustriella branschen som ett effektivt sätt att tillverka nya material baserade på trä. Vi tror att det finns potential att utveckla fler applikationer. Samarbetet med MoRe Research och Mittuniversitet är ett utmärkt sätt att hitta ett nytt och spännande användningsområde för vår teknologi, säger Cherryleen Garcia-Lindgren, Global Innovation Manager hos IPCO.

 

Som en del i projektet drivs ett doktorandarbete för att optimera processen.

 

– Syftet med mitt doktorandprojekt är att utveckla starka och våtstarka förpackningsmaterial baserade på högutbytesmassa, säger Tove Joelsson, industridoktorand vid FORIC, Mittuniversitetets forskarskola, och anställd vid MoRe Research.

– Just våtstyrkan ger en mycket god potential att ersätta dagens plaster i många typer av förpackningar. Ett annat viktigt syfte är att skapa nya förutsättningar för produktion av TMP eller CTMP vid pappersbruken och modifiera pappersmaskinerna till att producera nya förpackningsmaterial.

Annons