Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Bioekonomitrend ger våg av gröna investeringar

Foto: Sveaskog
Foto: Sveaskog
Publicerad av
Simon Matthis - 11 dec 2018

Det går bra för svensk skogsindustri, med ökat exportvärde och höga priser. Detta besked lämnas av såväl enskilda företag som av branschorganisationen Skogsindustrierna. Det skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

Skogsindustrins investeringar under de senaste fyra åren ligger på rekordhöga nivåer. Drygt 40 miljarder kronor har hittills lagts ner på att öka produktionen av massa och kartong. Samt på nya såglinjer och anläggningar för tillverkning av korslimmat trä för industriellt träbyggande.

Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, konstaterar också att det finns en stark och tydlig framtidstro i branschen.

– När medelinkomsten i världen ökar och befolkningen blir allt fler och äldre påverkas efterfrågan på förpackningar, bostäder och olika hygienprodukter där råvaran har skogen som avsändare, summerar hon.

Sveaskog har pratat med Johan Freij, affärsområdeschef Skog & Lantbruk på Danske Bank och utgivare av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi, som ger en tillbakablick några år i tiden, till krisåren då efterfrågan sjönk, ekonomin gungade och oron i branschen var förlamande.

– Jag tror många då drog slutsatsen att något måste göras för att inte hela branschen skulle riskera att dö sotdöden, säger han. Analysen blev äntligen att värdet på slutprodukterna måste upp och skogen behövde därmed omsättas i nya framåtsyftande produkter.

Att den så kallade bioekonomin utgör en viktig drivkraft för investeringar i näringslivet, läs skogsindustrin, konstateras också av såväl Carina Håkansson på Skogsindustrierna som Johan Freij på Danske Bank.

– Klimatfrågan har enormt stor påverkan. Där kan skogen och skogsindustrin göra skillnad, säger Johan Freij.

Annons

Annons