Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Tallen kan rustas för framtidens klimat

Förädlade tallplantor. Foto: Stefan Örtenblad, SKOGENbild
Förädlade tallplantor. Foto: Stefan Örtenblad, SKOGENbild
Publicerad av
Simon Matthis - 11 dec 2018

När klimatet blir varmare drabbas de svenska tallplantorna av mer frostskador. Men genom att förädla fram tallar som är anpassade till det nya klimatet minskar risken.

Det stundar tuffare tider för de svenska tallplantorna. I ett varmare klimat startar tallens tillväxt tidigare på våren. Det innebär paradoxalt nog att risken för frostskador på knoppar och skott ökar, eftersom nätterna då fortfarande är långa och risken för nattfrost hög.

I samarbete med den ryska Vetenskapsakademin har Skogforsk nu visat att problemet kan minskas med skogsträdsförädling. Både skottskjutning och tillväxtavslutning visade sig i studien ha en mycket hög genetisk arvbarhet.

– Så genom att välja ut avelsträd som ger avkommor med senare skottskjutning kan vi producera tallar som är bättre rustade för att möta klimatförändringen, konstaterar professor Bengt Andersson Gull vid Skogforsk.

Annons

Annons