Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Svebio vill förbättra villkoren för nya bioraffinaderier  

Bild på bioraffinaderi som tillverkar talloljediesel. Foto: Kjell Andersson
Bild på bioraffinaderi som tillverkar talloljediesel. Foto: Kjell Andersson
Publicerad av
Simon Matthis - 13 dec 2018

 Svebio har beviljats finansiering av Vinnova för att ta fram förslag till hur investeringar i nya svenska bioraffinaderier ska underlättas. Målet är att ta fram konkreta styrmedel för att kunna realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen. Inom ramen för projektet kommer man även att utarbeta förslag till styrmedel för fossilfrihet i sjöfarten.

– Vi kommer att identifiera vilka risker investerare i svenska bioraffinaderier står inför och föreslå hur dessa risker kan hanteras och minimeras. Målet är att föreslå konkreta styrmedel så att Sverige kan bygga storskalig produktion av biodrivmedel. Lyckas vi med detta kan flyget tanka planen med svenskt biojetbränsle i en nära framtid, och vi kan få en liknande utveckling inom sjöfarten, säger Svebios programdirektör Tomas Ekbom i ett pressmeddelande.

Enligt Svebio är Sverige ledande i Europa när det gäller att ersätta fossila drivmedel med biodrivmedel. Användningen har fördubblats på bara tre år. Andelen 2017 var 20,8 procent. Men biodrivmedlen baseras till cirka 85 procent på import, och enligt Svebio är det därför viktigt att öka den inhemska produktionen. Flera företag utvecklar teknologier för skogsråvara till högvärdiga biodrivmedel och flera utreder möjligheter för kommersiell storskalig produktion i bioraffinaderier.

Svenska Bioenergiföreningen är projektkoordinator tillsammans med biodrivmedelföretagen Energifabriken och Sekab, skogsbolagen Holmen och Södra Skogsägarna, projektutvecklarna PyroCell och Porcupine, samt teknikutvecklaren RenFuel och Sveriges Åkeriföretag. Projektets budget är 1,4 miljoner kronor och avslutas i februari 2020.

Annons

Annons