Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Svebio: ”Orimliga slutsatser om biodrivmedel på DN Debatt”

Publicerad av
Simon Matthis - 14 dec 2018

Svebio anser att de slutsatser som två debattörer på DN Debatt drar kring biodrivmedel är orimliga.

– De slutsatser som förs fram av två debattörer på DN Debatt idag om biodrivmedel är helt orimliga. Om man skulle följa deras råd måste all åker skogsplanteras, och jordbruk betraktas som en klimatskadlig verksamhet. Svebios inställning är den motsatta: odlingsmarker ska användas för att ersätta fossila bränslen och bioenergi är en central del av lösningen på klimatfrågan. Låt jordbruket aktivt delta i klimatarbetet!

Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Debattörerna Timothy Searchinger och Stefan Wirsenius anser att etanol ska belastas med klimatkostnaden inte bara för de insatser som används för att odla råvaran, exempelvis diesel till traktorer, utan att man också ska inkludera en klimatkostnad för att åkrarna skulle kunna vara skog, alternativt att de belastas med en kolskuld för att marken en gång uppodlats.

Resonemanget bygger, enligt Svebio, på ett referensalternativ där all mark är beskogad. ”Det får orimliga konsekvenser och leder till att vi blockerar för alla möjligheter att använda dagens åkrar till att lösa klimatfrågan. Istället för odling av växter som snabbt kan ersätta fossila bränslen blir följden att mer långsamt växande skog borde odlas, att jordbruk slås ut, och att förbränningen av fossila bränslen fortsätter. Debattörerna skriver rent ut att de tycker det är bättre att fortsätta använda fossil bensin!”, skriver branschföreningen.

Annons

Annons