Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Industriell symbios lyftes på möte med Paper Province

Ett studiebesök gick till Stora Ensos fabrik Skoghall. Foto: Paper Province
Ett studiebesök gick till Stora Ensos fabrik Skoghall. Foto: Paper Province
Publicerad av
Simon Matthis - 17 dec 2018

I början av december möttes ett fyrtiotal deltagare i Karlstad för att prata om industriell och urban symbios i Paper Provinces regi.

Mötet anordnades av Svenska Nätverket för Industriell och Urban Symbios (SNIUS).

Föredragen och diskussionerna kretsade kring sidoströmmar och avfall, resurseffektivitet, innovation, samverkan och klimatsmart tillväxt.

Industriell symbios innebär att samarbeta på olika plan, för att maximera ekonomiska och miljömässiga vinster ur material, energi och andra resurser och flöden. Till exempel kan biprodukter från en industri fungera som råmaterial för en annan.

– Det är viktigare är någonsin att ta till vara på jordens resurser på ett smartare sätt och det pågår redan många lyckade initiativ inom industriell och urban symbios på lokal nivå. SNIUS-nätverket vill ta nästa steg och skala upp symbioseffekten nationell nivå. Det kommer att gynna både miljön och näringslivet, säger Magnus Persson, projektledare på Paper Province.

Det finns många symbioser och vinster kvar att upptäcka, tror nätverket.  

Annons

Annons