Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Pär Larkeryd invald i Skogs- och Lantbruksakademien

Publicerad av
Simon Matthis - 17 dec 2018

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 13 december valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav sju i Skogsavdelningen. Bland de nyinvalda finns Pär Lärkeryd, vd på Norra Skogsägarna.

De fem svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Göran Ericsson, Umeå; Lars Laestadius, Silver Spring, MD, USA; Pär Lärkeryd, Umeå; Lotta Möller, Uppsala; och Caroline Rothpfeffer, Uppsala. Dessutom valdes två utländska ledamöter in: Klaus Puettmann, Corvallis, OR, USA, och Markku Rummukainen, Norrköping.

Akademiens Skogsavdelning arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

Annons

Annons