Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Accelerator presenterar sex lovande innovationer

Publicerad av
Simon Matthis - 17 dec 2018

Forest Business Accelerator, som är ett samarbete mellan SCA, IBM, RISE Processum och BizMaker för utveckling av startups med skogliga affärsidéer, har nyligen avslutats. Efter ett noggrant urval av företag från hela Sverige antogs sex stycken till programmet, som startade i slutet av maj.

- De bolag som har deltagit i årets accelerator har genererat fantastiska resultat. Det handlar om stora effektiviseringar för skogsindustrin och i flera fall om helt revolutionerande teknik, säger Monica Vestberg, affärsrådgivare på BizMaker och projektledare för Forest Business Accelerator.

Genom programmet genereras nya lösningar för både bättre affärer och en grönare värld. Förutom skräddarsydd affärscoachning från BizMaker för snabb kommersialisering och internationalisering har deltagarna även haft tillgång till SCA, IBM och RISE Processums branschspecialister, avancerade teknikplattformar och värdefulla nätverk.

- Det var betydligt fler ansökningar till årets program och det är riktigt spännande när vi ser hur långt gångna produkterna är. I stort sett alla har en produkt eller tjänst som åstadkommer en positiv miljöförändring och vi har redan internationellt intresse på åtminstone två av bolagen, berättar Monica Vestberg.

Efter två lyckade år kommer Forest Business Accelerator att fortsätta under 2019.

- Vi kommer att öppna ansökan för en tredje omgång. Vi har under de här två åren fått kontakt med i stort sett alla universitet i Sverige och vi har även blivit kontaktade av internationella universitet som vill skicka bolag till oss. De här unga teknikbolagen har ofta en unik spets inom ett visst område. Att som storbolag få ta del av den tekniken, det innebär stora vinster både för det lilla bolaget och för det stora bolaget, säger Monica Vestberg.

Företagen som deltagit i Forest Business Accelerator 2018:

Deep Forestry (Uppsala)

Deep Forestry har utvecklat en drönare som med stor noggrannhet kan mäta volymer av skogsbestånd där avancerade sensorer, optimerad navigation, 3D-modellering och maskininlärning hanteras ombord. Systemet har betydligt högre mätnoggrannhet än existerande drönarbaserade lösningar och plattformen är designad för att digitalisera, accelerera och automatisera traditionella metoder.

Envigas (Skellefteå)

Envigas arbetar med processer för att omvandla restprodukter från skogen till ekonomiskt och miljömässigt värdefulla produkter (biokol, bioolja och energi). Produkterna kan användas som markförbättring och därmed påverka och minska kväveoxid och metanutsläpp. Andra användningsområden för produkterna kan vara fodertillskott och filtermaterial. www.envigas.com

 

FloCell (Lund)

Flocell utvecklar morgondagens teknik inom global vattenrening. Med FloCells innovativa lösning kan reningsprocessen i vatten- och avloppsreningsverk styras dynamiskt och reningen anpassas efter rådande föroreningsgrad. Resultatet blir ett högkvalitativt dricks- och produktionsvatten för processindustrin samt kommunala och privata reningsverk på den globala marknaden. www.flocell.se

 

Multi Channel Sweden (Örnsköldsvik)

Multi Channel Sweden effektiviserar flisningsprocessen för massaindustrin med ett nytt koncept för sönderdelning av stockar till kokbar flis. Den patenterade flishuggen skapar stor nytta för både miljö och ekonomi då den ökar råvaruutnyttjande från varje stock samtidigt som kokarens kapacitet ökar i genomsnitt över året. Lösningen är unik och har potential att bli världsledande inom sitt område.

 

Nordluft Automation (Stockholm)

Nordluft har utvecklat ett automatiserat spridarsystem för skogsbruk med hjälp av drönare. De första applikationerna kommer att vara spridning av gödning och återföring av aska över skog. Nordluft integrerar befintliga teknologier med ett nytt avancerat styrsystem där fördelen jämfört med befintliga metoder är ökad tillgänglighet till marker som är svåra att nå, lägre kostnader, färre transporter och inget markslitage.www.nordluftautomation.se

 

Paralox (Sundsvall)

Paralox har utvecklat ett supportverktyg som i realtid automatiserar och sammankopplar allt i byggprocessens affärs- och logistikkedja. Verktyget gör det möjligt att erbjuda automatiserade lösningar avseende allt i byggprocessen, från första brädan till färdiga byggnaden. www.paralox.se

 

 

Annons

Annons