Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Laboratorium för skogsindustrin firar 70 år

​​​​​​​Lab 48 är den främre byggnaden och här bedrivs nu som tidigare banbrytande forskning bas i vedråvara och industriella sidoströmmar.
​​​​​​​Lab 48 är den främre byggnaden och här bedrivs nu som tidigare banbrytande forskning bas i vedråvara och industriella sidoströmmar.
Publicerad av
Simon Matthis - 18 dec 2018

Lab 48 i MoRe-huset i Örnsköldsvik firar i år 70 år och är en byggnad där avancerad forskning och utveckling har skett och fortsätter att ske. Här har syrgasblekning och Kappa-Batch av stor betydelse för massaindustrin utvecklats och huset rymmer idag en rad avancerade och unika pilotutrustningar för MoRe och RISE Processum.

MoDo byggde år 1948 ut den centrala forskningsverksamheten med ett laboratorium med omfattande pilotutrustning, Lab 48, och här har en rad för industrin viktiga uppfinningar och innovationer gjorts under åren.  

– Genom närheten till Domsjö Fabriker bedrevs från början huvudsakligen utveckling inom sulfit och dissolving. Reaktorer för massatillverkning installerades och viskosmassautvecklingen var mycket betydande med två relativt stora spinnmaskiner som kördes på skift under många år. I Lab 48 utvecklade vi också tekniken för syrgasblekning vilket gjorde att industrin relativt snabbt kunde sluta använda klorgas som blekningskemikalie. Dessutom utvecklades också Kappa-Batch, styrsystemet för batchkokare och som jag är uppfinnare till, vilket liksom syrgasblekningen blev av stor betydelse för massaindustrin, säger Sture Noréus, tidigare VD för MoRe Research, i ett pressmeddelande.

– MoRe har sedan 2002 ett unikt pilotkokeri i Lab 48 där kokeristudier för alla kemiska processer kan ske, säger Stefan Svensson, VD för MoRe Research.

– Länge var kundprojekten i piloten uteslutande fokuserade på sulfat- och sulfitmassor för användning i papper och kartong och sådana jobb har vi fortfarande. Numera har vi förutom uppdrag mot den traditionella massakokningen även en hel del uppdrag riktade mot dissolving samt nya typer av råvaror, processer och produkter. I dagarna har vi invigt en unik stålbandpress som designats av IPCO forskning och utveckling av förpackningsmaterial av mekaniska massor som ersättning för plast, fortsätter han.

Lab 48 må från utsidan ha samma utseende som för sjuttio år sedan, men invändigt bedrivs nu som tidigare banbrytande forskning med bas i vedråvara och industriella sidoströmmar.

 

Annons

Annons