Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

MoRe inviger ny stålbandspress

Foto: MoRe
Foto: MoRe
Publicerad av
Simon Matthis - 19 dec 2018

MoRe har invigt en ny stålbandspress, som kan ge trähaltiga papper bättre styrkeegenskaper. Pressen har designats av IPCO och som finns hos MoRe har invigts. Invigningen skedde i närvaro av representanter av MoRe, IPCO och Mittuniversitetet liksom för industrirepresentanter för projektgrupp, finansiärer och övriga intressenter.

Anna Svedberg, forskningschef hos MoRe, lyfte fram betydelsen av forskningsprojekt för MoRes verksamhet. Det ger viktiga spin-off effekter med nya värdeerbjudanden i formav nya piloter och analysmöjligheter.

Stålbandspressen ska ha en flexibilitet som gör det möjligt att vid given temperatur och tryck kunna densifiera material. Densifiering kan också vara intressant för nya material med nya egenskaper såsom nanokompositer och laminat. Här finns alla möjligheter att pressa planformade material vid varierade kontrollerade temperaturer, enligt MoRe.

Stålbandspress har tagits fram för att öka styrkeegenskaperna i ligninhaltigt papper. När papper baserat på ligninrika massor pressas vid högt tryck och hög temperatur ökar såväl styrkeegenskaper som dragindex och rivindex, liksom materialets våtstyrka.

Annons

Annons