Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Markägare kräver ekonomisk kompensation efter tjäderdom

Publicerad av
Simon Matthis - 21 dec 2018

Mark- och miljööverdomstolen ger Skogsstyrelsen rätt i att begränsa en avverkning i Västra Götaland mot bakgrund av att det finns en spelplats för tjäder på en fastighet i närheten.  Däremot går domstolen emot myndigheten i ersättningsfrågan.

Skogsstyrelsen har genom hela ärendet hävdat att begränsningarna inte medför någon rätt till ekonomisk kompensation från staten. Mark- och miljööverdomstolen skriver däremot att markägarna har rätt till ersättning, men att detta är en fråga som domstolen inte kan pröva inom ramen för målet. För markägarna står betydande virkesvärden på spel.

– Tillvägagångssättet vållar inte bara skada och bekymmer för markägarna, utan belastar rättsväsendet i onödan. Det är inte rimligt att markägare efter två rättsliga prövningar ska behöva stämma staten för att få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning är tjäderpopulationen i landet förvisso livskraftig. Domstolen menar emellertid att den planerade avverkningen skulle leda till att tjäderns bevarandestatus i Västra Götaland påverkades negativt. Utgångspunkten för domstolen har varit att särskild hänsyn måste tas till tjäderns så kallade kycklingbiotoper i närheten till kända spelplatser, trots att hönor kan förflytta sig långa avstånd från en spelplats för att föda upp sina kullar. 

– Här blottas ännu en svaghet i domen. Domstolens resonemang leder i princip till att stora områden kring kända tjäderspelplatser kan bli föremål för långtgående avverkningsbegränsningar. Dessutom avgörs frågan om hur stora begränsningarna blir av vilka avverkningar som gjorts på närliggande fastigheter. Det innebär att grannar riskerar att ställas mot varandra, säger Göran Örlander.

 

Det är med hänvisning till artskyddsförordningen som Skogsstyrelsen begränsat möjligheten att föryngringsavverka.

 

Annons

Annons