Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Essity vinner skattemål

Foto: Essity
Foto: Essity
Publicerad av
Simon Matthis - 02 jan 2019

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen meddelat dom i Essitys tvist med Skatteverket i fråga om myndighetens beslut att påföra tillkommande skatter och skattetillägg för åren 2008-2012.

Som bolaget tidigare kommunicerat har Essity reserverat och betalat det omtvistade beloppet. Domen kommer att reducera Essitys skattekostnad med cirka 1,1 miljarder SEK i fjärde kvartalet 2018.

Målet gällde räntekostnader på lån i ett koncernbolag som uppkom i samband med att verksamhet flyttades till Sverige under 2004. Skatteverkets och underinstansernas beslut att räntekostnader på lånen inte kunde dras av för de angivna räkenskapsåren ändrades av Högsta förvaltningsdomstolen och inbetald skatt kommer att återbetalas till bolaget.

Annons

Annons